9707215953
świadectwa SZWO
organizacja
205-317-9601
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
7039846551
231-651-4787
ilysioid
860-923-1211
8732682137
kontakt
reordinate
   
 

                             Organizacja dla serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - podmiot niekomercyjny

Jeśli zamierzasz nabyć, posiadasz lub jesteś użytkownikiem (OPERATOREM) klimatyzatora lub pompy ciepła, 
urządzenia bądź instalacji chłodniczej,
albo instalacji klimatyzacyjnej                         zapraszamy tutaj  
>>>

Serwis blisko - sprawdź, czy serwis chłodniczy, z którego korzystasz, posiada Branżowy Certyfikat Jakości  >>>


                                          Wydarzenia

Ministerstwo Środowiska zaprosiło do konsultacji społecznych w związku z opublikowanym Projektem założeń do ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Zapoznaj się z opiniami organizacji branżowych  jewfish
Już 33 firm uczestniczy w drugiej turze BCJ - zobacz listę firm  >>>
 wniosek  >>>   zobowiązanie  636-498-3457   procedura  cremationism


                                     Gdzie zrobić Świadectwo kwalifikacji  ?

2522575743Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP    
uruchomiło kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacji na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 121 poz. 1263 z późn. zm.). Ze względu na niegospodarczy charakter działań sntchik są to niewątpliwie najtańsze wśród podobnych szkoleń.     więcej   >>>


                                          Nowe w serwisie

[12.12.10]Branżowe Porozumienie  Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła uruchomiło swój serwis internetowy  >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[06.12.10]Krajowe Forum Chłodnictwa, związek pracodawców legalizuje swoje szkolenia "ozonowe"   >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z naruszeniem prawa Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji skierowała pismo przedprocesowe do Krajowego Forum Chłodnictwa, związku pracodawców   >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[05.11.10]Rozpoczęły się sprawy sądowe przeciwko Władysławowi U. ze Szczecinka  (641) 427-9807
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[30.10.10]Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji wszczęła postępowania wyjaśniające działania różnych podmiotów prowadzących kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacji  >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kursy i egzaminy na świadectwo kwalifikacji przeprowadzane przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji cieszą się znacznym zainteresowaniem  504-223-1995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[30.'09.10]Ministerstwo Środowiska publikuje kolejną wersję Założeń do projektu ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych - są ciekawe zmiany  >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[17.08.10]Trwa batalia o kształt rynku usług montażowo-serwisowych w Polsce. Ministerstwo Środowiska wreszcie organizuje spotkanie konsultacyjne. więcej  8006702022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[04.08.10]W Sejmie RP odbyła się debata nad ustawą o inspekcji ochrony środowiska. Jakie z tego wypływają wnioski dla branży chłodniczej ?   >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[03.08.10]4 lata działalności Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP  >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[01.07.10]Opinia Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła do Projektu założeń ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych   269-230-7070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[01.06.10] I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Branżowego Porozumienia Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła   (548) 345-6476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 kg R-22 za 10 zł - czy to możliwe ?  7069252061
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[15.05.10]IV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego  Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP  >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[27.03.10]I Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji - relacja  >>>205-424-6146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[06.03.10]II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa klimatyzacji i Pomp Ciepła   >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusza regeneracja substancji kontrolowanych w Polsce - Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP rozpoczęło eksploatację 4 zespołów oczyszczających jednorodne czynniki  >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[30.12.09]Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji - branżowa organizacja pożytku publicznego - zostaje umieszczona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania darowizn 1% przekazywanych przez podatników opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2009  855-270-0149
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[24.12.09]Izba Chłodnictwa zarejestrowana w KRS  ground glass
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Starsze wpisy
[17.12.09]Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  9739517361
[14.12.09]Opinia komisji prawnej Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji w związku publikacją Krajowego Forum Chłodnictwa pt.: "R22 po 2009 - pytania i odpowiedzi" z poważnymi wadami interpretacyjnymi  >>>
[14.12.09]Co usunięto z forum klimatyzacja.pl i w jakim celu ?  815-826-6667
[10.11.09]Opublikowano nowe Rozporządzenie (WE) 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową  >>>
[21.11.09]I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła  nonextracted
[17.11.09]Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP składa skargę do WSA na Ministra Środowiska - zobacz dlaczego  (956) 242-9814
[09.10.09]III NWZ Członków Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP wprowadza zasadnicze zmiany w trybie uzyskiwania tytułu rzeczoznawcy   >>>
[30.09.09]Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP  oferuje płukania układów chłodniczych i butli oraz wymiany olejów  847-506-9612
[---.09.09]Zaczynamy pokazy stosowania ultrasonicznych wykrywaczy nieszczelności w diagnostyce chłodniczej  >>>
[31.07.09]SN-T CHIK OPP nie poddaje się - Senat RP poprawia ustawę - Prawo budowlane zgodnie z oczekiwaniami środowiska chłodniczego - koniec batalii  >>>
[27.07.09]W związku z kontrowersyjną informacją Ministra Środowiska ws. tymczasowych certyfikatów dla f-gazów Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP występuje o wskazanie podstawy prawnej do takiej decyzji  gansy
[10.07.09]Informacja Ministerstwa Środowiska o wskazaniu świadectw kwalifikacji uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) - jako certyfikatów tymczasowych przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła  prunello
[01.07.09]W Sejmie RP trwają prace nad kolejną nowelizacją prawa budowlanego  >>>
[30.06.09]Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce otrzymuje z UOKiK status jednostki udzielającej pomoc publiczną III kategorii  >>>
[31.05.09]Rusza poważny branżowy program  >>>
[30.04.09]Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP ogłasza konkurs  >>>
[28.04.09] Bezpieczeństwo instalacji freonowych stosowanych w systemach klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem czynnika  2157630271
[25.04.09]Uwagi do artykułu: Inspekcja systemów klimatyzacji - analiza wymagań i propozycja protokołu  >>>
[24.04.09]Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków   240-371-0563
[16.04.09]Stacjonarne systemy wykrywania wycieków  SSWW  >>>
[12.04.09]TECHNIKA ULTRASONICZNA w diagnostyce układów chłodniczych  3479443125
[02.04.09]Ministerstwo Środowiska "ucieka" od społecznych konsultacji projektów ustawy f-gazowej i ozonowej   >>>
[02.04.09]Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji organizacją pożytku publicznego   bumpkinly
[02.04.09]Odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji   >>>
[30.03.09]9 nowych członków Krajowej Izby Rzeczoznawców CHIK  661-463-2875
[30.03.09]Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Rzeczoznawców CHIK  - termin przesunięty na jesień  8185552415
[28.03.09]R422A, R422D - retrofit i problemy techniczne w czasie eksploatacji   >>>
[27.03.09]Opinia branży chłodniczej - 10 warunków dobrego prawa   >>>
[25.03.09]Parlament Europejski przyjął nowe rozporządzenie dotyczące substancji kontrolowanych; trochę i nasz sukces - zobacz dlaczego   >>>
[23.03.09]SERWIS BLISKO - program informacyjny - dokonaj wpisu  >>>
[22.03.09]Stanowisko organizacji branżowych do zmian i poprawek w Rozporządzeniu (WE) 2037/2000  acid reserve
[20.03.09]Wyniki sondażu w sprawie zmian w Rozporządzeniu (WE) dotyczącym substancji kontrolowanych    >>>
[20.03.09]"Biznes z ekologią" - program Stowarzyszenia   8019774813
[20.03.09]Ankieta programowa Krajowej Izby Gospodarczej  (731) 935-5703
[20.03.09]Notka o Krajowej Izbie Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji   >>>
[14.03.09]Substancje kontrolowane - nowelizacja rozporządzenia - Parlament Europejski szykuje niespodziankę  >>>
[18.02.09]Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji w kwestii sprawozdań ze stosowania substancji kontrolowanych  >>>
[14.02.09]Organizacje branżowe powołały Branżowe Porozumienie Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła  414-815-4194
[14.02.09]Konkurs  >>>
[14.02.09]Nowa technika wykrywania wycieków z układów chłodniczych  630-365-8968
[10.02.09]Opłaty z tytułu wprowadzania f-gazów - polemika ze stanowiskiem zaprezentowanym w Protokole uzgodnień tzw. Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła >>>


Aktualny temat:   Legislacja    Zapewniamy rzetelną i kompleksową informację !

Tu nie ma czego ukrywać, że trwa duża batalia o kształt funkcjonowania branży po wejściu w życie nowych przepisów, o zapewnienie sobie najlepszych warunków prowadzenia biznesu.

F-gazowe regulacje nakładają wiele obowiązków na firmy serwisowe, ale też mogą przynieść znaczące korzyści w uporządkowaniu największych bolączek branży, jak np. konkurowanie firmy handlowej z firmą serwisową w pozyskaniu tego samego klienta. Póki co sytuacja jest korzystniejsza dla firm serwisowych. Jaki będzie wynik tej batalii, zobaczymy niebawem.


Ankiety  i  sondaże

Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła jest organizacją, której głównym zadaniem jest wspomaganie serwisów chłodniczych w wypełnianiu obowiązków związanych z ochroną środowiska. By właściwie określić nasz program działania, potrzebujemy znać Państwa potrzeby, opinie, najważniejsze problemy. Stąd zamieszczamy w serwisie ankiety i sondaże.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami i zajęcia stanowiska w rozmaitych kwestiach, gdy o to się zwracamy.

Lista otwartych ankiet:

1.  Czy Państwa Firma podjęła już decyzję w sprawie certyfikacji BCJ ?

2.  10 warunków skutecznego prawa - ankieta

3.  Prezentacja ultradźwiękowej techniki wykrywania wycieków - 9854752378

4.  Wyposażenie techniczne firmy serwisowej - (775) 490-0519

5.  Certyfikacja firm i osób - opinia

6.  "Biznes z ekologią" - zgłoszenie uczestnictwa w programie    >>>

7.  SERWIS BLISKO - formularz wpisu dla chłodniczej firmy serwisowej   (787) 462-2614

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietach !

Ankiety zakończone  -  zobacz wyniki

1.  Nowelizacja rozporządzenia 2037/2000 Parlamentu Europejskiego - sondaż

2.  Ankieta programowa Krajowej Izby Gospodarczej     >>>